УААСП не є позивачем у справах про захист авторських прав — ВСУ

0 94

Організація колективного управління не є позивачем, оскільки вона звертається до суду за захистом прав суб’єктів авторського права (або) суміжних прав, а не своїх. Позивачем у таких випадках є суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав.

Українське агентство з авторських та суміжних прав звернулося із позовом до фізичної особи-підприємця щодо стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав. Адже під час концерту, присвяченого гурту «The Beatles», він здійснив бездоговірне публічне виконання музичних творів з текстом, майнові авторські права на які знаходяться в колективному управлінні УААСП.

Справа №6-1517цс17 була розглянута судами першої та апеляційнї інстанції у порядку цивільного судочинства. Однак, ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ постановлені на користь агентства рішення були скасовані, а провадження закрите. ВСС виходив з того, що за суб’єктним складом цей спір належить до господарської юрисдикції.

ВСУ не погодився з цим й у постанові від 13.09.2017 зазначив, що згідно зі ст.45 закону «Про авторське право і суміжні права» суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто; через свого повіреного; через організацію колективного управління.

У п.«г» ч.1 ст.49 закону зазначено, що організації колективного управління повинні вчиняти від імені суб’єктів авторського або суміжних прав дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація. Зокрема, звертатися до суду за захистом прав цих суб’єктів а відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб’єктів.

Отже, у випадку якщо організація колективного управління звертається на захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного судочинства. Якщо ж вона звертається за захистом юридичних осіб, то залежно від суб’єктного складу спір розглядається в порядку господарського судочинства.